Projekt OP TAK – Rozvoj obchodních příležitostí společnosti LAC na zahraničních trzích

Společnost od roku 2024 realizuje projekt s názvem „Rozvoj obchodních příležitostí společnosti LAC na zahraničních trzích prostřednictvím individuální účastí na zahraničních výstavách a veletrzích", který je finančně podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027, Výzva I. programu podpory Marketing.
Cílem projektu je vstup na mezinárodní trhy a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím propagace společnosti na zahraničních veletrzích, na kterých bude společnost vystavovat a informovat nejen odbornou veřejnost o svém produktovém portfoliu v oblasti žárobetonů a výrobků z nich. Projekt je zaměřen na podporu prodeje našich výrobků na zahraničních trzích s důrazem na získání nových obchodních partnerů v zahraničí a možnost průniku na nové trhy.

CS_Co-fundedbytheEU_RGB_POS.png

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/novinky/pece-a-susarny/projekt-oppik-individualni-ucast-na-vystavach-a-1 | https://www.lac.cz/cs/novinky/pece-a-susarny/projekt-oppik-individualni-ucast-na-vystavach-a-1