Zpětný odběr elektrozařízení

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení a baterie. Uvádíme na trh výrobky, které podléhají novele zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a to nám dává za povinnost zajistit podmínky pro zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení. Proto jsme uzavřeli smlouvu s neziskově hospodařící akciovou společností REMA Systém, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. REMA systém organizuje sběr, třídění, nakládání a recyklaci odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v České republice a pro LAC zajišťuje příslušné aktivity spojené s likvidací elektroodpadu. LAC v souladu se zněním zákona vybírá při uvádění výrobku do oběhu poplatek stanovený zákonem tzv. "recyklační příspěvek". Tento poplatek je na prodejním dokladu buď uveden zvlášť, nebo je zahrnut v ceně zařízení.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a baterií

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci. Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení a baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení a baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu:
odpady.pngodpady1-(1).png

Jak se zbavit starého spotřebiče a baterií?

  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz. www.rema.cloud/sberna-mista
  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz. https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • v případě průmyslového elektrozařízení LAC, s.r.o. domluvit zpětný odběr přímo se společností REMA www.rema.cloud
  • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
  • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
  • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
  • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).
Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:

Typ baterie Běžné označení Velikost Příklady užití Správné odložení
Alkalické Alkalické, Alkaline,
AlMn
AAA, AA,
C, D, 6 V,
9 V
Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
kouřové alarmy, dálkové ovladače
Místo zpětného odběru
 
Knoflíkové Alkalické, lithiové,
rtuťové, stříbrné,
zinkovzduchové
Velikost se
různí
Hodinky, naslouchadla, hračky,
blahopřání, dálkové ovladače
Místo zpětného odběru
Zinkouhlíkové Classic, Heavy Duty,
Power Cell
AAA, AA,
C, D, 6 V,
9 V
Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
kouřové alarmy, dálkové ovladače,
přenosná rádia, otevírání vrat
Místo zpětného odběru
Lithiové Lithium, Lithium Ion,
Li-Ion
Velikost se
různí
Laptopy, mobilní telefony, digitální
kamery, mp3 přehrávače
Místo zpětného odběru
Nikl-kadmiové Ni-Cd Velikost se
různí
Kamery, ruční nářadí, bezdrátové
telefony, vysílačky
Místo zpětného odběru
Nikl-
metalhydridové
NiMH, Ni-Hydride Velikost se
různí
Kamery, ruční nářadí, bezdrátové
telefony, vysílačky
Místo zpětného odběru
Olověné SLA, gelové 2 V, 6 V,
12 V
UPS, kolečková křesla, terénní vozidla,
vodní skútry
Místo zpětného odběru
Olověné Autobaterie 6 V, 12 V Automobily Místo zpětného odběru
Rtuťové Rtuťové, Hg, HgO Velikost se
různí
Hodinky, naslouchadla, hračky,
blahopřání, dálkové ovladače
Místo zpětného odběru
Stříbrné Stříbrné, AgO Velikost se
různí
Hodinky, naslouchadla, hračky,
blahopřání, dálkové ovladače
Místo zpětného odběru

Osvědčení REMA Systém

 

Jsme Zelená firma

Jsme součástí projektu "Zelená firma" a rozšiřujeme svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Naši zaměstnanci mají možnost zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií prostřednictvím sběrného boxu, ekologicky likvidujeme také veškeré firemní elektrospotřebiče. Iniciátorem projektu Zelená firma je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v České republice.
 
 

Ředitelství společnosti

LAC, s.r.o.

Topolová 933
667 01 Židlochovice
Česká republika

tel:

+420 547 230 016

e-mail:

info@lac.cz

 

Sídlo společnosti (fakturační adresa)

LAC, s.r.o.

Topolová 933
667 01 Židlochovice
Česká republika

IČ: 46903470
DIČ: CZ46903470
Registrace KS v Brně, oddíl C, vložka 59

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/o-nas/zpetny-odber-elektrozarizeni | https://www.lac.cz/cs/o-nas/zpetny-odber-elektrozarizeni