Projekty spolufinancované z fondů EU

Inovace při výrobě žárobetonu

Společnost od roku 2023 realizuje projekt s názvem „Inovace při výrobě žárobetonu", který je finančně podpořen Evropskou unií.

OP-PIK-logo.png
Název projektu: Inovace při výrobě žárobetonu
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028158
Datum zahájení projektu: 02. 01. 2023
Datum ukončení realizace projektu:     31. 07. 2023
www stránka projektu: projekt-inovace

Cílem projektu je udržení stability výroby a zachování vysoké kvality žárobetonů při současném nahrazování standardně používaných surovin alternativními surovinami. Nově vyvíjené žárobetonové směsi z alternativních surovin jsou sledovány pomocí laboratorních zkoušek zaměřených na základní mechanicko-fyzikální vlastnosti a tepelné vlastnosti. Získané vlastnosti vzorků jsou využity pro počítačovou simulaci kvality žárobetonů.
 

Rozvoj obchodních možností na zahraničních trzích prostřednictvím individuální účasti na zahraničních výstavách a veletrzích

Společnost od roku 2019 realizuje projekt s názvem „Rozvoj obchodních možností na zahraničních trzích prostřednictvím individuální účasti na zahraničních výstavách a veletrzích", který je finančně podpořen Evropskou unií.

OP-PIK-logo-(1).png
Název projektu: Rozvoj obchodních možností na zahraničních trzích prostřednictvím individuální účasti na zahraničních výstavách a veletrzích
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016516
Datum zahájení projektu: 13. 03. 2019
Datum ukončení realizace projektu:     30. 06. 2022
www stránka projektu: projekt-marketing

Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních veletrzích, na kterých bude vystavovat a informovat nejen odbornou veřejnost o svém produktovém portfoliu v oblasti průmyslových pecí určených pro tepelné zpracování pokročilých materiálů, pecí pro aditivní technologie (3D tisk plastů a kovů) a v oblasti energetických úsporných pecí. V oblasti žárobetonů pak budou projektem prezentovány nové typy žáruvzdorných směsí a výrobků z nich. Projekt je zaměřen na podporu prodeje našich výrobků na zahraničních trzích s důrazem na získání nových obchodních partnerů v zahraničí a možnost průniku na nové trhy.

Ředitelství společnosti

LAC, s.r.o.

Topolová 933
667 01 Židlochovice
Česká republika

tel:

+420 547 230 016

e-mail:

info@lac.cz

 

Sídlo společnosti (fakturační adresa)

LAC, s.r.o.

Topolová 933
667 01 Židlochovice
Česká republika

IČ: 46903470
DIČ: CZ46903470
Registrace KS v Brně, oddíl C, vložka 59

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/o-nas/projekty-spolufinancovane-z-fondu-eu | https://www.lac.cz/cs/o-nas/projekty-spolufinancovane-z-fondu-eu