Projekty spolufinancované z fondů EU

Rozvoj obchodních příležitostí společnosti LAC na zahraničních trzích

Společnost od roku 2023 realizuje projekt s názvem „Rozvoj obchodních příležitostí společnosti LAC na zahraničních trzích", který je finančně podpořen Evropskou unií.

EU-OP-TAK.png
Název projektu: Rozvoj obchodních příležitostí společnosti LAC na zahraničních trzích
Registrační číslo projektu: CZ.01.02.01/04/23_017/0001678
Datum zahájení projektu: 28. 06. 2023
Datum ukončení realizace projektu:   30. 06. 2025
www stránka projektu: projekt-marketing-2023
 

Cílem projektu je vstup na mezinárodní trhy a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím propagace společnosti na zahraničních veletrzích, na kterých bude společnost vystavovat a informovat nejen odbornou veřejnost o svém produktovém portfoliu v oblasti žárobetonů a výrobků z nich.
 

Inovace při výrobě žárobetonu

Společnost od roku 2023 realizuje projekt s názvem „Inovace při výrobě žárobetonu", který je finančně podpořen Evropskou unií.

EU-OP-PIK.png
Název projektu: Inovace při výrobě žárobetonu
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028158
Datum zahájení projektu: 02. 01. 2023
Datum ukončení realizace projektu:   31. 07. 2023
www stránka projektu: projekt-inovace
 

Cílem projektu je udržení stability výroby a zachování vysoké kvality žárobetonů při ztížených výrobních podmínkách (nejisté dodávky vysokohodnotných surovin) při současném nahrazování standardně používaných surovin alternativními surovinami. Nově vyvíjené žárobetonové směsi z alternativních surovin jsou sledovány pomocí laboratorních zkoušek zaměřených na základní mechanicko-fyzikální vlastnosti a tepelné vlastnosti. Dynamické vlastnosti vzorků jsou využity pro počítačovou simulaci kvality materiálů.
 

Fotovoltaický systém společnosti LAC

Společnost od roku 2022 realizuje projekt s názvem „Fotovoltaický systém společnosti LAC", který je finančně podpořen Evropskou unií.

EU-next-gen.pngEU-NPO.png
Název projektu: Fotovoltaický systém společnosti LAC
Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001109
Datum zahájení projektu: 28. 3. 2022
Datum ukončení realizace projektu:   30. 6. 2024
www stránka projektu: projekt-fotovoltaika
 

Cílem projektu je snížit energetickou náročnost u svého předmětu podnikání, tj. realizovat instalaci fotovoltaické elektrárny na podnikatelské nemovitosti žadatele sloužící k zajištění elektrické energie pro spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci dodávky elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Instalovaný výkon fotovoltaických zdrojů přispěje k navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v rámci ČR.
 

Rozvoj obchodních možností na zahraničních trzích prostřednictvím individuální účastí na zahraničních výstavách a veletrzích

Společnost od roku 2019 realizuje projekt s názvem „Rozvoj obchodních možností na zahraničních trzích prostřednictvím individuální účasti na zahraničních výstavách a veletrzích", který je finančně podpořen Evropskou unií.

EU-OP-PIK.png
Název projektu: Rozvoj obchodních možností na zahraničních trzích prostřednictvím individuální účasti na zahraničních výstavách a veletrzích
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016516
Datum zahájení projektu: 13. 03. 2019
Datum ukončení realizace projektu:   30. 06. 2022
www stránka projektu:   projekt-marketing
 

Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních veletrzích, na kterých bude vystavovat a informovat nejen odbornou veřejnost o svém produktovém portfoliu v oblasti průmyslových pecí určených pro tepelné zpracování pokročilých materiálů, pecí pro aditivní technologie (3D tisk plastů a kovů) a v oblasti energetických úsporných pecí. V oblasti žárobetonů pak budou projektem prezentovány nové typy žáruvzdorných směsí a výrobků z nich. Projekt je zaměřen na podporu prodeje našich výrobků na zahraničních trzích s důrazem na získání nových obchodních partnerů v zahraničí a možnost průniku na nové trhy.

Ředitelství společnosti

LAC, s.r.o.

Topolová 933
667 01 Židlochovice
Česká republika

tel:

+420 547 230 016

e-mail:

info@lac.cz

 

Sídlo společnosti (fakturační adresa)

LAC, s.r.o.

Topolová 933
667 01 Židlochovice
Česká republika

IČ: 46903470
DIČ: CZ46903470
Registrace KS v Brně, oddíl C, vložka 59

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/o-nas/projekty-spolufinancovane-z-fondu-eu | https://www.lac.cz/cs/o-nas/projekty-spolufinancovane-z-fondu-eu