Politika kvality

Posláním společnosti LAC, s.r.o. je pomoci řešit zákazníkům jejich specifická přání, ať už jde o pece či žárobetonové tvarovky. Proto nabízí nejen standardní zařízení a tvarovky, ale zaměřuje se především na zakázková řešení.

Touto politikou kvality společnost LAC prohlašuje, že požadavky normy ČSN EN ISO 9001 jsou součástí firemních strategií.

Naše společnost se zavazuje neustále se snažit nejen o inovaci produktů, ale i rozvoj v oblasti řízení společnosti a svých zaměstnanců, vztahů k zákazníkům a navazujících služeb. Chce neustále pracovat na zlepšování výkonnosti a účinnosti firemních procesů a to zejména na základě požadavků zákazníků, ale i zaměstnanců a obchodních partnerů za účelem zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stran. Cílem je zvýšit tržní podíl společnosti na tuzemském trhu, zajistit trvalý rozvoj a růst společnosti i její stabilitu, a to především skrze růst tržeb a zvýšení produktivity. Vedení společnosti LAC chce neustále zdokonalovat systém managementu a řízení interních procesů ve společnosti na všech úrovních organizační struktury. Je pro nás důležité, aby jednotlivá oddělení dobře spolupracovala jak spolu, tak s dodavateli, obchodními partnery, zákazníky, ale i konkurenty s ohledem na vlastní podnikatelskou etiku a společenskou odpovědnost i odpovědnost vůči životnímu prostředí.

Vedení společnosti považuje integraci požadavků normy ČSN EN ISO 9001 do systému řízení firmy za příležitost k dalšímu rozvoji, kterou bude aktivně podporovat.
 
 

Ředitelství společnosti

LAC, s.r.o.

Topolová 933
667 01 Židlochovice
Česká republika

tel:

+420 547 230 016

e-mail:

info@lac.cz

 

Sídlo společnosti (fakturační adresa)

LAC, s.r.o.

Topolová 933
667 01 Židlochovice
Česká republika

IČ: 46903470
DIČ: CZ46903470
Registrace KS v Brně, oddíl C, vložka 59

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/o-nas/politika-kvality | https://www.lac.cz/cs/o-nas/politika-kvality