Polityka jakości

Misją firmy LAC, s.r.o. jest spełnianie konkretnych życzeń klientów – czy to w zakresie pieców, czy kształtek żarobetonowych. Dlatego też, poza standardowymi instalacjami i kształtkami, oferujemy również – a nawet przede wszystkim – rozwiązania na zamówienie.
 
Poprzez niniejszą politykę jakości firma LAC deklaruje stosowanie się do wymogów normy ČSN EN ISO 9001, będących częścią strategii spółki.
 
Firma stale dąży do ulepszania nie tylko swoich produktów, ale i procesów zarządzania przedsiębiorstwem, pracownikami, relacjami z klientami oraz usługami posprzedażowymi. Pragniemy stale pracować na rzecz poprawy wydajności i skuteczności naszych procesów, przede wszystkim w oparciu o to, czego życzą sobie klienci, ale biorąc pod uwagę również opinie pracowników i partnerów biznesowych, ostatecznie mając na celu zwiększenie zadowolenia wszystkich zainteresowanych. Naszym celem jest zwiększenie udziału w rynku krajowym i zapewnienie zrównoważonego wzrostu i rozwoju spółki, jak również jej stabilności, przede wszystkim poprzez zwiększenie sprzedaży i wydajności. Kierownictwo firmy LAC dąży do stałego ulepszania naszego systemu zarządzania i procesów wewnętrznych na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Bardzo istotne dla nas jest to, że nasze poszczególne działy współpracują ze sobą i z dostawcami, partnerami biznesowymi, klientami, a nawet konkurencją, mając na względzie etykę biznesową oraz odpowiedzialność społeczną, jak również odpowiedzialność za środowisko naturalne.
 
Uważamy, że włączenie wymogów normy ČSN EN ISO 9001 do naszego systemu zarządzania procesami w firmie stanowi szansę dla dalszego rozwoju, do którego aktywnie dążymy.
 
 

Siedziba firmy

LAC, s.r.o.

Topolová 933
667 01 Židlochovice
Republika Czeska

tel:

+420 547 230 016

e-mail:

info@lac.cz

 

Rejestracja firmy (adres fakturowania)

LAC, s.r.o.

Topolová 933
667 01 Židlochovice
Republika Czeska

ID:

46903470

NIP:

CZ46903470

Zarejestrowany w: Sąd Okręgowy w Brnie, Sekcja C, Wstaw 59

Piece i suszarnie>

Kształtki żarobetonowe>

https://www.lac.cz/pl/o-nas/polityka-jakosci | https://www.lac.cz/pl/o-nas/polityka-jakosci