Průmysl

Žádné zařízení není příliš složité nebo neobvyklé, abychom vám nedokázali navrhnout vhodný tvar, a především materiál tvarovek. S naší technickou kanceláří vždy konzultujeme volbu žárobetonového materiálu pro konkrétní aplikaci. Průmyslové tvarovky LAC se běžně používají v oxidační i redukční atmosféře a nejčastěji slouží k rekonstrukci pecí, pro výrobu pálicích pomůcek, chladítek či segmentových vyzdívek licích pánví pro slévárny neželezných kovů.
Původně jsme se trochu obávali, že tvarovky od LACu budou stejné jako ty, které jsme brali dříve. Nedostatečné kvality a s malou výdrží. Nakonec se ale ukázalo, že jsme udělali krok správným směrem, když jsme se s LACem rozhodli spolupracovat. Ing. David Ruman, TABO – CS spol. s r.o.

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/zarobetonove-tvarovky/prumysl | https://www.lac.cz/cs/zarobetonove-tvarovky/prumysl