Rozdrabnianie, hartowanie

Podczas rozdrabniania i hartowania klienci często napotykają problemy z manipulacją wsadem i jego umieszczaniem w piecu. Przez lata projektowania pieców przemysłowych nauczyliśmy się stosować taki osprzęt do ładowania, który jest trwały i praktyczny. Wiemy, jak ułatwiać klientom pracę. Do ciężkich wsadów mamy rozwiązanie w postaci materiałów ogniotrwałych z naszej drugiej fabryki. Materiały te chronią dno przed uszkodzeniami, co pozwala zmniejszyć koszty eksploatacji. Do wyżarzania rozpuszczającego zaś projektujemy piece charakteryzujące się doskonałym rozkładem temperatury i najkrótszą możliwą drogą gorącego wsadu do kąpieli. W ten sposób klient nie musi współpracować ze specjalistycznymi firmami i może zmniejszyć koszty.
Zakres temperatur roboczych dla procesów technologicznych:
i
Ustaw zakres temperatur, jakiego potrzebujesz w zakładzie do wytwarzania lub obróbki cieplnej produktów. Następnie poniżej zostanie wyświetlona lista pieców działających w zadanym przedziale temperatur.
Prawie 20 000 wyprodukowanych pieców
Nasz własny zespół techników konserwacji
25-osobowy zespół projektowy
6 projektów na zamówienie w miesiącu
Testowanie wsadów klienta
Prosimy o przesłanie nam wymogów sales@lac.cz

Piece i suszarnie>

Kształtki żarobetonowe>

https://www.lac.cz/pl/piece-i-suszarnie/piece-i-suszarnie-przemyslowe/obrobka-cieplna-metali/rozdrabnianie-hartowanie | https://www.lac.cz/pl/piece-i-suszarnie/piece-i-suszarnie-przemyslowe/obrobka-cieplna-metali/rozdrabnianie-hartowanie