Akcesoria

Dostarczamy również akcesoria do kotłów, kominków i innych zastosowań przemysłowych, które mogą być przydatne dla klientów. Są to liny ogniotrwałe, elementy grzewcze, odlewane elementy ceramiczne i ogniotrwałe pasty izolacyjne.

Piece i suszarnie>

Kształtki żarobetonowe>

https://www.lac.cz/pl/ksztaltki-zarobetonowe/akcesoria | https://www.lac.cz/pl/ksztaltki-zarobetonowe/akcesoria