Pece pro tepelné zpracování hliníku a hořčíku

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

http://www.lac.cz/cs/pece-a-susarny/zakazkove-projekty/tz-al,-mg | http://www.lac.cz/cs/pece-a-susarny/zakazkove-projekty/tz-al,-mg