Ogłoszenie rozpoczęcia przetargu na realizację zamówienia w ramach Programu operacyjnego na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (OP PIK)

1. Firma: LAC, s.r.o.
Siedziba: Štefánikova 116, 664 61 Rajhrad
REGON: 46903470
 
Firma ogłasza rozpoczęcie przetargu na zaprojektowanie i realizację dziewięciu wystaw na targach branżowych w Austrii, Niemczech i Polsce w latach 2016–2017 oraz na związane z tym usługi. Spodziewana wartość zamówienia to 850 000 CZK plus VAT. Można również składać oferty w euro.
 
2. Szczegółowe informacje konieczne do sporządzenia i przedłożenia oferty, kwalifikacje oferentów i dokumenty na ich potwierdzenie, jak również metody i kryteria oceny ofert, w tym wagi dla poszczególnych kryteriów, znajdują się w dokumentacji zamówienia.
 
3. Dokumentację zamówienia można zamówić na piśmie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną w punkcie kontaktowym:
 
Adres: LAC, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 26, 664 62 Hrušovany u Brna
Osoba do kontaktu: Pavel Herůfek
e-mail: herufek@lac.cz
tel.: +420 777 566 353
faks: +420 547 230 212
 
Na powyższy adres należy również wysyłać oferty przetargowe. Decyduje data otrzymania dokumentów, nie zaś ich nadania.
 
4. Oferty można składać od dnia ogłoszenia przetargu w biuletynie Ministerstwa Przemysłu (Obchodní věstník) do dnia 9 lutego 2016 r. do godz. 13.00. 
 
5. Spółka niniejszym oświadcza, że przetarg nie jest przetargiem publicznym ani ofertą publiczną, ani też nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy nr 137/2006 Sb. o zamówieniach publicznych.
 
6. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.
 
7. Zgodnie z § 2e ustawy nr 320/2001 Sb. dotyczącej kontroli finansowej w administracji publicznej wybrany dostawca ma obowiązek współpracować przy realizacji audytu finansowego.
 
 
Odnośniki do dokumentów przetargowych:
 
Tender documentation_Marketing Programme.pdf
 
Attachment 1 – LAC graphical manual.pdf
 
Attachment 2 – Amphora garden furnaces graphical manual.pdf
 
Attachment 3 – Cover page

Piece i suszarnie>

Kształtki żarobetonowe>

https://www.lac.cz/pl/nowosci/piece-i-suszarnie/ogłoszenie-rozpoczecia-przetargu-na-realizacje-zam | https://www.lac.cz/pl/nowosci/piece-i-suszarnie/ogłoszenie-rozpoczecia-przetargu-na-realizacje-zam