Piece i suszarnie>

Kształtki żarobetonowe>

https://www.lac.cz/pl/news/furnaces-and-dryers/pf-2 | https://www.lac.cz/pl/news/furnaces-and-dryers/pf-2