Obróbka cieplna

Wytwarzamy specjalistyczne kształtki i wykładziny do obróbki cieplnej metali i do form do odlewu precyzyjnego. Często wykonujemy remonty starych wysuwanych trzonów pieców oraz małych i dużych elementów konstrukcyjnych pieców. Naszym celem jest tutaj przede wszystkim wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń, ograniczenie liczby napraw oraz zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego.

Piece i suszarnie>

Kształtki żarobetonowe>

https://www.lac.cz/pl/ksztaltki-zarobetonowe/przemysl/obrobka-cieplna | https://www.lac.cz/pl/ksztaltki-zarobetonowe/przemysl/obrobka-cieplna