Tvarovky přikládací komory

U tvarovek přikládací komory s přívodem primárního vzduchu je důležité, aby se při zakládání dřeva nepoškodily. Praskliny způsobují nejen postupnou degradaci tvarovky, ale narušují také proudění vzduchu k dýze. Nedochází pak k rovnoměrnému mísení primárního vzduchu a plynů, což ovlivňuje samotný proces hoření, a spalovací komora nedosahuje provozních teplot. Tím se snižuje celková efektivita kotle.

Stejně důležitá je však i odolnost proti alkáliím, které vznikají při spalování dřeva. Ty mohou strukturu tvarovky narušit chemicky a způsobit její postupný rozpad.

Chci tyto tvarovky, ale směs si nechám doporučit

+420 608 366 305 Volejte v době od 8:00 do 17:00.
office@lac.cz Odpovíme vám do 24 hodin.

Směsi

Podívejte se na vlastnosti směsí, ze kterých tvarovky přikládací komory obvykle vyrábíme: 

 

Ukázka z naší výroby: Tvarovka přikládací komory - detail
Ukázka z naší výroby: Tvarovka přikládací komory - detail

Ke stažení

Výpal na 950 °C
Přes 50 000 různých tvarů
Přes 8300 m2 výroby a skladů
Tradiční ruční výroba
Vyrábíme testovací tvarovky
Napište nám, co hledáte office@lac.cz

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/zarobetonove-tvarovky/kotle/drevo/tvarovky-prikladaci-komory | https://www.lac.cz/cs/zarobetonove-tvarovky/kotle/drevo/tvarovky-prikladaci-komory