Redukce uhlíkové stopy

Společnost LAC proaktivním způsobem vytváří inovativní řešení uhlíkové výzvy. Dlouhodobě implementuje takové technické opatření, jejichž cílem je dosažení významných energetických úspor, které se projeví jak v nižších provozních nákladech, tak zejména v omezení produkce emisí, které přispívají ke skleníkovému efektu. Energeticky úsporné pece LAC jsou s každou další generací šetrnější k životnímu prostředí.

Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a celkového objemu emisí skleníkových plynů. Rovněž je jedním z ukazatelů vlivu emisí skleníkových plynů na globální klimatické změny. Výhodou tohoto ukazatele je univerzálnost, neboť ji lze stanovit na různých úrovních – od mezinárodní, přes národní a místní, až po úroveň jednotlivců či výrobků a služeb. Povědomí o produkci emisí skleníkových plynů se neustále zvyšuje a přijímají se stále přísnější předpisy. Za tímto úcelem snižujeme naši uhlíkovou stopu omezováním spotreby energie v našich továrnách a investicemi o produktového designu, který snižuje energetickou spotrebu a emise skleníkových plynu.

Pece LAC jsou navrženy s důrazem, vždy k výrobku přidat něco navíc - ať už je to snížení provozních nákladů, spotřeby energií, emisí a nebo výhodné servisní smlouvy. Nejraději pak snižujeme vaše provozní náklady, spotřeby energií, ale i emise. Našim zákazníkům dodáváme jen vysoce kvalitní technologie tepelného zpracování, čímž poskytujeme konkurenční výhody - zvyšujeme výkonnost, energetickou účinnost a chráníme společně životní prostředí.

Níže uvádíme vybrané aspekty LAC technologií ve vztahu k úsporám a redukci uhlíkové stopy:

Typ pece Popis úsporného aspektu Finanční úspora ročně Redukce uhlíkové stopy ročně
Tavicí elektrická stacionární pec
 
PTE 500/09 Mk.II

Inovovaný systém upevnění topných spirál v drážkách žárobetonových tvarovek, minimální instalovaný příkon, využití moderních izolačních materiálů a inovativní design tvaru pece zajistí významnou energetickou úsporu (průměrná hodinová spotřeba pece PTE v ustáleném stavu je 9,3 kWh, u běžné pece 13,2 KWh).

Úspora elektrické energie ve výši až 29 000 kWh, úspora nákladů na elektrickou energii ve výši až 94 000 Kč (při ceně elektřiny 3,30 Kč/kWh). Snížení hodnoty tzv. uhlíkové stopy ve výši až
12 300 kg CO2.
Vozokomorová pec s nucenou cirkulací

VKNC 5500/65

Plášť pece doplněný inovovaným tepelně izolačním materiálem vykazuje velmi nízké hodnoty koeficientu tepelné vodivosti (průměrná tepelná ztráta stěny pece VKNC při 600 °C je na úrovni 220 W/m2, u běžné pece 290 W/m2).

Úspora elektrické energie ve výši až 29 100 kWh, úspora nákladů na elektrickou energii ve výši až 96 000 Kč (při ceně elektřiny 3,30 Kč/kWh). Snížení hodnoty tzv. uhlíkové stopy ve výši až
12 600 kg CO2.


Již od roku 2011, kdy jsme provedli první energetický audit u zákazníka, testujeme zda vaše pece nespotřebovávají až příliš mnoho energie. V roce 2012 jsme s energeticky efektivní udržovací pecí PTE Mk.II ve velké konkurenci získali na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ocenění v soutěži o „Zlatou medaili“ - čestné uznání v kategorii Nejlepší inovační exponát - energeticky efektivní komerční produkt. Porotu zaujala především orientace na úspory energie a s ním spojený energetický audit. V roce 2016 jsme představili inovované sušárny SV Mk.II. Tyto sušárny jsou velmi výkonná zařízení z pohledu rychlosti náběhu na teplotu a její stabilizaci a vynikají až desetkrát rychlejší cirkulací vzduchu ve srovnání s běžnými průmyslovými sušárnami. Šetří tak nejen váš čas a výrobní náklady, ale také spotřeby energií.

 

Kontakt

Topolová 933
667 01 Židlochovice
Česká republika
+420 547 230 016
sales@lac.cz


Přes 16 000 vyrobených pecí
Vlastní tým servisních techniků
25členný tým konstruktérů
6 zakázkových projektů měsíčně
Testování vaší vsázky
Napište nám, co hledáte sales@lac.cz

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/pece-a-susarny/redukce-uhlikove-stopy | https://www.lac.cz/cs/pece-a-susarny/redukce-uhlikove-stopy