Rozvoj obchodní možností na zahraničních trzích prostřednictvím individuální účastí na zahraničních výstavách a veletrzích

Společnost od roku 2019 realizuje projekt s názvem „Rozvoj obchodní možností na zahraničních trzích prostřednictvím individuální účastí na zahraničních výstavách a veletrzích", který je finančně podpořen Evropskou unií.
CZ_RO_B_C1.png
Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních veletrzích, na kterých bude vystavovat a informovat nejen odbornou veřejnost o svém produktovém portfoliu v oblasti průmyslových pecí určených pro tepelné zpracování pokročilých materiálů, pecí pro aditivní technologie (3D tisk plastů a kovů) a v oblasti energetických úsporných pecí. V oblasti žárobetonů pak budou projektem prezentovány nové typy žáruvzdorných směsí a výrobků z nich. Projekt je zaměřen na podporu prodeje našich výrobků na zahraničních trzích s důrazem na získání nových obchodních partnerů v zahraničí a možnost průniku na nové trhy.

Ředitelství společnosti

LAC, s.r.o.

Topolová 933
667 01 Židlochovice
Česká republika

tel:

+420 547 230 016

e-mail:

info@lac.cz

 

Sídlo společnosti (fakturační adresa)

LAC, s.r.o.

Topolová 933
667 01 Židlochovice
Česká republika

IČ: 46903470
DIČ: CZ46903470
Registrace KS v Brně, oddíl C, vložka 59

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/o-nas/veletrhy-a-vystavy/projekt-marketing | https://www.lac.cz/cs/o-nas/veletrhy-a-vystavy/projekt-marketing