OPPIK – inovační vouchery

Projekt, který je podporovaný Evropskou Unií,  je zaměřen na systémové měření, testování, rozbory a ověřování hodnot standardních a nově vyvíjených žáruvzdorných materiálů, zpracované v podobě protokolu.
Dále projekt reaguje na přetrvávající negativní trend nedostatku nepravidelnosti měření a ověřování hodnot u stávajících materiálů. Hlavním cílem je: Zajistit erudované výsledky nezávislou laboratoří.

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/novinky/zarobetonove-tvarovky/oppik-inovacni-vouchery | https://www.lac.cz/cs/novinky/zarobetonove-tvarovky/oppik-inovacni-vouchery