OPPIK – dotační program Inovace

Předmětem předkládaného projektu je zavedení nového produktu - žárobetonové tvarovky do sériové výroby. Realizací projektu bude inovován i výrobní proces - inovace procesu zavedením automatizované technologie dávkování a míchání komponent pro výrobu inovovaného produktu - žárobetonové tvarovky.
Hlavním cílem projektu je reagovat na požadavky zákazníků a získat novou konkurenční výhodu nabídkou nového produktu - tvarovek vyrobených z nově vyvinuté směsi s vyšší objemovou hmotností, variabilitou tvaru (vibrolití do forem) a výpalem tvarovek na 950°C. Dílčím cílem je tedy zavedení nového technologického postupu - inovace procesů zautomatizováním vážení a míchání směsi pro výrobu tvarovek a změna použitých strojů pro zavibrování směsi ve formách. Díky zavedení této inovace dojde k zlepšení kvality směsi používané pro výrobu tvarovek, odstranění možnosti lidské chyby při navažování směsi, zvýšení produktivity práce, zlepšení kvality zavibrování směsi ve formách a v neposlední řadě ke zlepšení pracovních podmínek našich zaměstnanců jak v procesu navažování směsi, tak při vibrování. Pracovní pozice, které se podílí na těchto částech výrobního, jsou dnes klasifikovány jako zdravotně rizikové s riziky prachu, hluku a vibrací. Použití nové technologie by mělo vést k jejich výraznému omezení.

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/novinky/zarobetonove-tvarovky/oppik-–-dotacni-program-inovace | https://www.lac.cz/cs/novinky/zarobetonove-tvarovky/oppik-–-dotacni-program-inovace