Oznámení o zahájení výběrového řízení na zakázku v rámci OPPIK

1. Firma: LAC, s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 116, 664 61 Rajhrad
IČ: 46903470

Vyhlašuje výběrové řízení na dodávku a služby spojené s návrhem a realizací 9 výstavních expozic na veletrzích v Rakousku, Německu a Polsku v letech 2016-2017. Předpokládaná hodnota zakázky činí 850 000 Kč bez DPH. Nabídky je možné předkládat i v Eurech.

2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujícím kontaktu:

Adresa: LAC, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 26, 664 62 Hrušovany u Brna
Kontaktní osoba: Pavel Herůfek
E-mail: herufek@lac.cz
Tel.: +420 777 566 353
Fax: +420 547 230 212

Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

4. Lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 9. 2. 2016 ve 13:00 hod. 

5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

6. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

7. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 

Odkazy na dokumenty k VŘ:

Zadávací dokumentace_Program Marketing.pdf

Příloha 1 – LAC grafický manuál.pdf

Příloha 2 – Grafický manuál zahradní pece Amphora.pdf

Příloha 3 – Krycí list


Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/novinky/pece-a-susarny/oznameni-o-zahajeni-vyberoveho-rizeni-oppik-2016 | https://www.lac.cz/cs/novinky/pece-a-susarny/oznameni-o-zahajeni-vyberoveho-rizeni-oppik-2016