Projekt OPPIK - individuální účast na výstavách a veletrzích

Společnost od roku 2019 realizuje projekt s názvem „Rozvoj obchodní možností na zahraničních trzích prostřednictvím individuální účastí na zahraničních výstavách a veletrzích", který je finančně podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzva IV programu podpory Marketing – Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích.
Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních veletrzích, na kterých bude vystavovat a informovat nejen odbornou veřejnost o svém produktovém portfoliu v oblasti průmyslových pecí určených pro tepelné zpracování pokročilých materiálů, pecí pro aditivní technologie (3D tisk plastů a kovů) a v oblasti energetických úsporných pecí. V oblasti žárobetonů pak budou projektem prezentovány nové typy žáruvzdorných směsí a výrobků z nich. Projekt je zaměřen na podporu prodeje našich výrobků na zahraničních trzích s důrazem na získání nových obchodních partnerů v zahraničí a možnost průniku na nové trhy.

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/novinky/pece-a-susarny/operacni-program-podnikani-a-inovace-pro-konkurenc | https://www.lac.cz/cs/novinky/pece-a-susarny/operacni-program-podnikani-a-inovace-pro-konkurenc