Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt je zaměřen na podporu prodeje našich výrobků na zahraničních trzích s důrazem na získání nových obchodních partnerů v zahraničí a možnost průniku na nové trhy. Projekt je podporován Evropskou Unií.
Chceme prezentovat výsledky našeho výzkumu a vývoje, což se týká především nových nízkoenergetických pecí na udržování hliníku, nového typu linky na kalení hliníku a v neposlední řadě nově vyvíjených typů sušáren. V oblasti žárobetonů pak nových typů lehčených žáruvzdorných směsí a výrobků z nich a v taktéž nových typů zahradních pecí, izolačních prstenců a nových typů topenišť.

Cíle projektu jsou následující:
1. podpora exportu do jednotlivých zemí
2. získání nových obchodních partnerů
3. prezentace našich stávajících i nových výrobků a snaha o jejich uplatnění v zahraničí
4. seznámení se s novými trendy v oblasti našeho podnikání

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/novinky/pece-a-susarny/operacni-program-podnikani-a-inovace-pro-konkurenc | https://www.lac.cz/cs/novinky/pece-a-susarny/operacni-program-podnikani-a-inovace-pro-konkurenc