Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd NANOBIOWAT

Název projektu: Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd (NANOBIOWAT)
Číslo projektu: TE01020218
Trvání projektu: 04/2012 – 12/2019
Program: Centra kompetence
Zadavatel:Technologická agentura České Republiky
Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i., AQUATEST a.s., AECOM CZ s.r.o., DEKONTA a.s., GEOtest a.s., MEGA a.s., LAC s.r.o.
Cíle a výstupy projektu:Strategickým cílem projektu je zřídit Centrum realizující pravidelný transfer výsledků VaV do průmyslové praxe, což umožní, aby se ČR stala evropským lídrem v oblasti pokročilých technologií čištění vod a půd, které mají obrovský potenciál pro uplatnění na tuzemském i světovém trhu. Pro naplnění strategického cíle budou vyvinuty, patentovány, ověřeny a na trh implementovány nové nanotechnologie a biotechnologie použitelné pro čištění širokého spektra vod včetně podzemních, pitných, průmyslových a povrchových a pro odstranění polutantů zahrnujících organické i anorganické sloučeniny, těžké kovy, radioaktivní látky, endokrinní disruptory, pesticidy či mikrobiální znečištění. Předpoklad naplnění strategického cíle je konkretizován v plánovaných výsledcích projektu (7 patentů a 27 ověřených technologií). Hlavní cíle jsou realizovány prostřednictvím sedmi komplementárních pracovních balíčků navržených tak, aby pokryly technologie založené na různých mechanismech účinku (reduktivní, oxidativní, sorpční, biotechnologie aj.).
Řešitel:Ing. Jan Slunský, e-mail: slunsky@lac.cz

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/novinky/ekologicky-setrne-nanotechnologie-a-biotechnologie | https://www.lac.cz/cs/novinky/ekologicky-setrne-nanotechnologie-a-biotechnologie