21.02. 2017
» Úvodní stránka » Produkty » Žárobetony a žáruvzdorniny

Žárobetony a žáruvzdorniny

Žárobetony a žáruvzdorniny

Společnost LAC,spol.s.r.o. vedle pecí a sušáren nabízí úspěšně už 13 let i dodávku žárobetonových tvarovek vlastní výroby a žárovzdorných izolačních materiálů a dále realizaci rekonstrukcí vyzdívek tepelných agregátů či pecí.

 

V našem oddělení prodeje Vám dle Vašich požadavků rádi kvalifikovaně poradíme při výběru nejvhodnějšího materiálu pro kteroukoli aplikaci.

 

zarobetonove_tvarFirma LAC, s.r.o. - provozovna Hrušovany nad Jevišovkou - zahájila v lednu 2006 provoz v novém areálu, kde v současné době disponuje cca 6000 m2 výrobních, skladových a administrativních prostor s celkovou výrobní kapacitou přibližně 15 tun žárobetonových tvarovek denně.

Žárobetony se liší jednak klasifikační teplotou, ale i materiálovou bází. Největší podíl výroby mají žárobetony na bázi mullitu, dále pak karbidové a korundové žárobetony.

Kromě výroby žárobetonových tvarovek firma LAC, s. r. o. nabízí kompletní sortiment žárovzdorných materiálů pro nejrůznější technologická uplatnění. Základem úspěchu firmy je nepřetržitý materiálový vývoj produktů při stabilní dlouhodobé spolupráci se stávajícími zákazníky a bezkonkurenční nabídka profesionálního poradenství pro zákazníky nové.

  

Technologie výroby žárobetonových tvarovek

Vznik každé žárovzdorné tvarovky začíná vytvořením přesné technologické dokumentace, která vychází z požadavků zákazníka na parametrovou charakteristiku výsledné žárovzdorné tvarovky. Nedílnou součástí je dokumentace výkresová, na základě které je vyrobena forma*.

Pro každou aplikaci žárovzdorniny je navržen druh použité žárobetonové směsi. Vyrábíme několik základních typů žárobetonových směsí, od izolačních, nízkocementových, kombinovaných, až po hutné ztekucené.

Dalším krokem je homogenizace této směsi, kterou je poté metodou vibrolití plněna forma. Následuje proces zrání tvarovky, po jejím odformování je ještě každá tvarovka označena dle přání zákazníka.

Velmi důležitým technologickým procesem ovlivňujícím výsledné vlastnosti tvarovky je výpal v elektrické průběžné peci s těmito fázemi:

 • sušení
 • předehřev
 • výpal v žárovém pásmu
 • řízené chládnutí
 • samovolné dochlazování

Teplota v žárovém pásmu se dle zvoleného materiálu může pohybovat v rozmezí 600 °C až 1350 °C, nejčastěji je to 950 °C. Po výpalu se tvarovky již jen zabrušují a finálně vizuálně kontrolují.

Všechny žárovzdorné výrobky jsou podrobeny trvalé laboratorní analýze fyzikálních vlastností a během spolupráce se zákazníkem jsou navrhovány takové technologické změny, které ještě lépe naplňují očekávané vlastnosti dle požadavků zákazníků (materiálová odolnost, pevnost, otěruvzdornost atd.).

 

Aplikování žárobetonových tvarovek

Žárobetony firmy LAC nacházejí uplatnění v mnohých průmyslových odvětvích. Své jméno si firma vybudovala převážně v oblasti dodávek žárobetonových tvarovek pro výrobce kotlů na tuhá paliva a dřevozplyňujících kotlů.

Aplikace žárobetonových tvarovek je však díky vysoké kvalitě v současné době velmi široká a zahrnuje tyto hlavní obory:

 • Energetické kotle, spalovny odpadů, topeniště - hořákové kameny plynových a olejových kotlů, náletové stěny fluidních kotlů, tvarovky kotlů na spalování biomasy, vyzdívky dřevokotlů, tvarovky různých malých topenišť (kotle, kamna , krby), vyzdívky kremačních pecí

 

 • Slévárny železných i neželezných kovů - výtokové kameny pánví, tvarovky vyzdívek pánví, tvarovky kupolových pecí, žlaby a žlábky elektrických indukčních pecí, víka pecí a pánví, tvarovky nístěje krokové pece, dopadové desky pánví, speciální tvarovky, nálevky a trubky, norné stěny ve styku s tekutým kovem, závěsné tvarovky zinkovací pece

 

 • Keramický a silikátový průmysl

          - Cihlářské pece - žárobetonové díly stropů a stěn, hořákové kameny, tvarovky pecních vozů

          - Keramické vypalovací pece - hořákové kameny, tvarovky pecních vozů, dílelektrických pecí

          - Cementářské pece - hořákové kameny, ochranná pouzdra hořáků, tvarovky do paty pece a do chladičů,   

                                                   kotevní tvarovky

 

 • Sklárny

          - Tvarovky pro stavbu sklářských pecí - představce, díly pracovních otvorů, hořákové tvarovky, lavicové desky,     

            vanové  kameny, feedry, díly pánvových pecí

          - Drobné žárobetonové prvky pro pánvové pece - tavící koláče, zobáky, clonky, koláče na truml apod.

 

 •     Chemický a petrochemický průmysl - hořákové tvarovky ohřívacích pecí, čela a hořáky incinerátorů, 

              kyselinovzdorné tvarovky incinerátorů, průlezy

 

Proč používat žárobetonové tvarovky firmy LAC?

 • žárobetonové tvarovky zachovávají vysokou rozměrovou přesnost prakticky v celém rozsahu provozních teplot
 • technologie umožňuje vyrobit tvarovky komplikovaných tvarů, které lisováním nelze vyrobit
 • vytvářecí formy jsou levnější než lisovací, je proto možné vyrábět i malé série tvarovek
 • lze vyrobit rozměrné a hmotné bloky, což umožňuje rychlou výstavbu tepelného zařízení
 • největší výhodou je výrazné urychlení výstavby nebo opravy vyzdívek
 • při správné aplikaci výrazně delší životnost žárobetonových tvarovek oproti běžným žárovzdorným materiálům

 

Aktuality emailem
Opětovným zadáním emailu se odhlásíte
Partnerský klub
Poptávkové formuláře
Katalogy Bazar

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

© 2000 - 2016 LAC s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Publikování jakékoliv části webu povoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Zdrojový kód je validní dle XHTML 1.0

Pravidla užívání | Ochrana osobních údajů | Mapa webu


Euro Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.