Piece dla odlewni metali żelaznych i nieżelaznych

Piece i suszarnie>

Kształtki żarobetonowe>

http://www.lac.cz/pl/piece-i-suszarnie/projekty-na-zamowienie/piece-dla-odlewni-metali-zelaznych-i-niezelaznych | http://www.lac.cz/pl/piece-i-suszarnie/projekty-na-zamowienie/piece-dla-odlewni-metali-zelaznych-i-niezelaznych