Program operacyjny na rzecz przedsiębiorczości i innowacji

Projekt ten ukierunkowany jest na wspieranie sprzedaży naszych produktów na rynkach zagranicznych, ze szczególnym naciskiem na pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych za granicą i potencjalne zdobywanie nowych rynków.
Pragniemy przedstawić efekty naszej działalności badawczo-rozwojowej, przede wszystkim w zakresie nowych pieców do obróbki aluminium charakteryzujących się małym zużyciem energii, nowego rodzaju linii do hartowania aluminium, a także nowych rodzajów suszarni. Jeśli zaś chodzi o produkty z żarobetonu, pragniemy zaprezentować nowe rodzaje lekkich mieszanin ogniotrwałych i wyrobów z nich wykonanych, jak również nowe piece ogrodowe, kręgi izolacyjne i komory spalania.
Cele projektu:
1. wsparcie eksportu do poszczególnych krajów;
2. pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych;
3. prezentacja naszych istniejących i nowych produktów oraz ich promocja za granicą;
4. zapoznanie się z nowymi trendami w naszej branży.

 Piece i suszarnie>

Kształtki żarobetonowe>

http://www.lac.cz/pl/nowosci/piece-i-suszarnie/program-operacyjny-na-rzecz-przedsiebiorczosci-i | http://www.lac.cz/pl/nowosci/piece-i-suszarnie/program-operacyjny-na-rzecz-przedsiebiorczosci-i